pondělí 11. února 2013

Politické Revoluční Hnutí

FACEBOOK-PROFIL: ZDE !!!DOZRÁL ČAS NA RADIKÁLNÍ ZMĚNY !!!


Abychom předešli významové mystifikaci pojmů, hned úvodem předesíláme, že v našem pojetí má slovo „revoluce“ význam víceméně symbolický až metaforický. Pro dosažení radikálních společenko-politických přeměn o něž usiluje naše hnutí, je v tomto případě nutné chápat obsahové atributy pojmů revolučních změn především jako prostředek mravně-morální autoreflexe sebe sama a odpovědnosti vlastnímu svědomí vzhledem k věcem spravedlnosti na cestě hledání pravdy. Veškeré tyto revoluční změny musí tedy probíhat demokratickou a ústavní cestou na základě uvědomění si vlastní odpovědnosti za důsledky plynoucí z pasivity každého jednotlivce při prosazování vyšších principů mravně-morálních hodnot společnosti jako celku - pokud totiž budou mít objekty dobra i zla rovnocenný čistě demokratický přístup k principům spravedlnosti a pravdy, tak za čas skončíme jako neokomunisticko-fašistická diktatura za asistence absolutní anarchie. Bohužel, dnes se již nacházíme na počátku této zhoubné apokalyptické cesty. Proto tvrdíme že:

Dozrál čas do rukou vzít biče!

Pohár přetekl, ucho se již utrhlo,
ty tam jsou euforické časy
kdy cinkaly na náměstích klíče
a byly slyšet hlasy sametových křídel

Dozrál čas do rukou vzít biče
a spráskat jak prašivé psy
správce starých pořádků
ty kabátů převlékače
jež intrikou obrali nás o to,
co nikdy jsme nedostali
- o to, co ruka byrokrata
vyždímala z nás i ze státu

Je čas spráskat kvazitvůrce zákona
který svou diletantskou metlou
veškerou pravdu i lásku zabíjí
mávaje přitom praporem svobody
jež nazval demokracií

Je čas uchopit lopaty i rýče
a hrob vykopat té či oné
třeba sebecentrálnější bance
která skrze vaši neznalost a bídu
bez skrupulí, bez ostychu
pomáhá krmit nenažrance
co monetární systém zneužili
a dávno navlékli se do přepychu
za který nic nikdy by nesměnili

Ze stolů smeťme jalové zákony
co byly sepsány jich zněťi o sobě
aby pro kdejaké podnikavce
jež mají peněz, konexí a moci
co by legislativní slalom posloužily
ať nahrabou si a rozkradou zbytky
po komunistech co ještě tu zbyly
jak sluší se na skutečné dravce

Spláchněme do stoky impotentní systém
co ze své podstaty nemůže být funkční
neb konsenzu není mezi hyenou a supem
to věc je snad nadevše imanentní
tak vyřkněme navždy už jasné – ne!
Ne - demokracii té parlamentní

Vraťme se raději k moudrosti praotců
co pravdě, mravnosti a lásce necizili
k těm co v bohabojné úctě měli přírodu
a kteří na zdravém selském rozumu
velikou filozofii i pro naše věky postavili

Proto hold vzdejme starým myslitelům
od Konfuciů k Platónům
a nový světový řád ať žije - ať žije
racionálně-sociální aristokracie
aneb - sofistikovaná politika
a když to vezmeme kol a kol
tak sophisticated-politiks
můžeme zvát třeba „Sophispol“
což nadruhé můžem kol a kol
napsat po našem - Sofispol
.........................
I REVOLUČNÍ ZMĚNY SE DAJÍ REALIZOVAT V POHODĚ A S NADHLEDEM, PROTO SI POSLECHNĚTE VÝBĚR TÉ NEJLEPŠÍ HUDBY NA NAŠEM “SOFISPOL RÁDIU“, KTERÉ NAJDETE V ZÁPATÍ TÉTO STRÁNKY !


SEO webu sledují SEO nástroje.cz
google-site-verification: googled17ee160797ea625.html